Categories :

Lerarenopleiding en lerarenkwaliteit

1.0 INTRODUCTIE

Een van de sectoren die de nationale ontwikkeling bevordert, is onderwijs door te zorgen voor de ontwikkeling van een functioneel menselijk potentieel. De instelling van sterke onderwijsstructuren leidt tot een samenleving bevolkt door verlichte mensen, die positieve economische vooruitgang en sociale transformatie kunnen veroorzaken. Een positieve sociale transformatie en de bijbehorende economische groei worden bereikt als de mensen de vaardigheden toepassen die ze op school hebben geleerd. De verwerving van deze vaardigheden wordt gefaciliteerd door één persoon die we allemaal ‘onderwijzen’. Om deze reden hoeven landen die op zoek zijn naar economische en sociale ontwikkelingen de leraren en hun rol in de nationale ontwikkeling niet te negeren.

Leraren zijn de belangrijkste factor die de leerprestaties van studenten stimuleert. De prestaties van leraren bepalen in het algemeen niet alleen de kwaliteit van het onderwijs, maar ook de algemene prestaties van de leerlingen die ze opleiden. De docenten zelf zouden daarom het beste onderwijs moeten krijgen, zodat zij op hun beurt de studenten op de beste manieren kunnen helpen opleiden. Het is bekend dat de kwaliteit van docenten en kwaliteitsonderwijs enkele van de belangrijkste factoren zijn die het leren en de sociale en academische groei van studenten vormgeven. Kwalitatief hoogwaardige opleidingen zullen er voor een groot deel voor zorgen dat leraren van zeer hoge kwaliteit zijn, zodat ze klaslokalen goed kunnen beheren en het leren kunnen vergemakkelijken. Daarom is de kwaliteit van docenten nog steeds een punt van zorg, ook in landen waar studenten consequent hoge scores halen op internationale examens, zoals Trends in Mathematics and Science Study (TIMSS). In dergelijke landen is de lerarenopleiding van het allergrootste belang vanwege het potentieel dat het heeft om positieve prestaties van leerlingen te bewerkstelligen.

De structuur van de lerarenopleiding blijft in bijna alle landen veranderen als antwoord op de zoektocht om leraren te produceren die de huidige behoeften van studenten of alleen de vraag naar leraren begrijpen. De veranderingen zijn pogingen om ervoor te zorgen dat leraren van hoge kwaliteit worden geproduceerd en soms alleen om ervoor te zorgen dat klaslokalen niet vrij zijn van leraren. In de V.S. is de vraag hoe docenten van hoge kwaliteit kunnen worden bevorderd een twistpunt geweest en de afgelopen tien jaar werd dit in feite gemotiveerd door de methoden die zijn voorgeschreven door de No Child Left Behind Act (Accomplished California Teachers, 2015). Zelfs in Japan en andere Oosterse landen waar er meer leraren zijn dan nodig is en er structuren zijn opgezet om ervoor te zorgen dat leraren van hoge kwaliteit worden geproduceerd en ingezet, zijn problemen met betrekking tot de leraar en de kwaliteit van het lesgeven nog steeds een punt van zorg (Ogawa, Fujii & Ikuo, 2013 ). De lerarenopleiding is dan ook geen grap. Dit artikel bestaat uit twee delen. Eerst wordt het lerarenopleidingssysteem van Ghana besproken en in het tweede deel wordt gekeken naar enkele determinanten van kwaliteitsonderwijs.

2.0 LERAAR OPLEIDING

Ghana heeft weloverwogen pogingen ondernomen om kwaliteitsleraren te produceren voor de klaslokalen van haar basisscholen. Zoals Benneh (2006) aangaf, is het doel van Ghana met lerarenopleiding om een ​​compleet lerarenopleidingsprogramma te bieden door middel van initiële lerarenopleiding en bijscholingsprogramma’s, die competente leraren zullen opleveren, die zullen helpen de effectiviteit van het onderwijs te verbeteren en leren dat op scholen plaatsvindt. Het initiële lerarenopleidingsprogramma voor Ghanese leraren in het basisonderwijs werd alleen aangeboden in Colleges of Education (CoE), tot vrij recentelijk, toen University of Education, University of Cape Coast, Central University College en andere tertiaire instellingen meededen. Het meest opvallende verschil tussen de programma’s die door de andere tertiaire instelling worden aangeboden, zijn dat terwijl de universiteiten certificaten onderwijzen, onderzoeken en toekennen aan hun studenten, de hogescholen onderwijs aanbieden, terwijl de University of Cape Coast, via het Institute of Education, certificaten onderzoekt en toekent. De trainingsprogramma’s die door deze instellingen worden aangeboden, zijn pogingen om veel gekwalificeerde leraren aan te bieden om op de scholen les te geven. De Nationale Raad voor Accreditatie accrediteert lerarenopleidingen om de kwaliteit te waarborgen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.